SiAl BV Consultants & Managers | Maritiem

Conform Europese wetgeving moeten vanaf 31 december 2020 alle zeegaande schepen, groter dan 500GT en Europees gevlagd of varend naar een Europese haven, in het bezig zijn van een certificaat van de inventarisatie van gevaarlijke stoffen (genaamd Inventory of Hazardous Materials, kortweg IHM). Deze regel geldt op dit moment al voor alle schepen van 500GT+ die worden gesloopt, en voor alle nieuwbouw schepen. Gevaarlijke stoffen zijn materialen of stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen of die slecht zijn voor het milieu. Deze kan je treffen in bijvoorbeeld pakkingen, koelsystemen, brandbestrijdingssystemen en isolatie.
SiAl BV Marine kan u voorzien van een officieel en gecertificeerd inventarisatierapport om volledig aan de Europese wetgeving te voldoen. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een plan van aanpak over hoe u met deze materialen aan boord moet omgaan. Kortom: mocht er iets aan IHM gedaan moeten worden, dan regelen wij dat voor u!

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan boord van een schip. Denk aan asbest, kwik, loodhoudende verven of PCB’s. Met deze kennis op zak, kunt u de veiligheid van de mensen aan boord waarborgen. Bovendien eisen steeds meer havens over de hele wereld een IHM als u het schip daar wilt aanmeren. SGS kan een volledige IHM voor u uitvoeren.
In een IHM-rapport staat niet alleen wélke gevaarlijke materialen aanwezig aan boord zijn, maar ook in welke hoeveelheden en wat de eigenschappen van de stoffen zijn. Er wordt bijvoorbeeld getest op de aanwezigheid van asbest, pcb’s, kwik(-verbindingen), cadmium(-verbindingen), radioactieve stoffen en chroom-6. Een IHM bestaat uit verschillende onderzoeken en tests aan boord, waarbij een gecertificeerd inspecteur monsters verzamelt om te laten analyseren in een erkend laboratorium. Een IHM-rapport is “dynamisch”, wat betekent dat het rapport continu ontwikkelt tijdens de gehele levenscyclus van een schip: in de bouwfase, in de operationele fase en in de recyclingfase.

SiAl BV Marine kan u voorzien van een officieel en gecertificeerd inventarisatierapport om volledig aan de Europese wetgeving te voldoen. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een plan van aanpak over hoe u met deze materialen aan boord moet omgaan.