SiAl BV Consultants & Managers | PCB

Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn gechloreerde scheikundige verbindingen. Afhankelijk van het aantal chlooratomen en de plaatsing ervan bestaan er 209 verschillende structuren – congeneren genoemd – die met de verzamelnaam PCB worden aangeduid.
PCB’s bestaan onder verschillende merknamen. De meest gekende zijn askarel, chlophen en pyraleen.
Toepassingen met PCB’s PCB’s werden vooral toegepast in gesloten toepassingen. Dit betekent dat de vloeistof zich in een gesloten circuit bevindt, zoals bij transformatoren en condensatoren.

PCB’s zijn chemische verbindingen die schadelijk zijn voor de gezondheid. PCB’s krijg je over het algemeen binnen via voeding en worden opgeslagen in je lichaamsvet. Doordat de chemische verbinding erg stabiel is en biologisch slecht afbreekbaar, blijven ze lang in het milieu aanwezig. Hierdoor komen ze ook in te hoge percentages voor in dieren die bovenaan in de voedselketen staan. Door de vervuiling van (water)bodems komen pcb’s ook veel voor in vis en viseters.
Een voorbeeld hiervan zijn zeehonden die in periodes van voedselschaarste leven op vetreserves omkomen vanwege de hoge mate van vergiftiging door PCB’s. Dit is soms zo erg dat de dode dieren moeten worden behandeld als chemisch afval.
PCB’s zijn veelal terug te vinden in materialen als isolatievloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en als brandvertrager en stabilisator in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm.

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en Perfluoroctaanzuur (PFOA) zijn geperfluoreerde verbindingen die zeer schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Deze toxische stoffen worden toegepast in materialen, zoals textiel, tapijt, leer, papier, verf en blusschuim. Deze stoffen komen tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase terecht in de bodem. Omdat de stoffen zeer hardnekkig zijn, worden ze door de natuur niet afgebroken. Ze belanden daardoor uiteindelijk in de voedselketen. PFOS/PFOA zijn kankerverwekkende toxische stoffen.

HBCDD is een gebromeerde macrocyclische koolwaterstof die voornamelijk verwerkt wordt als brandvertragende stof in kunststoffen, textiel en isolatiematerialen. HBCDD kenmerkt zich, net als de stoffen PFOS/PFOA en PCB’s als stoffen die biologisch niet afbreekbaar zijn, waardoor ze in de voedselketen terechtkomen en uiteindelijk worden geconsumeerd door mens en dier. HBCDD is een kankerverwekkende stof.